Introduktion til bogen

Af Søren Barlebo Rasmussen, bogens forfatter og partner i Mobilize Strategy Consulting, der har udgivet Ledelsesalmanakken

God ledelse er efterspurgt som aldrig før. Ledelse er løsningen på folkeskolens problemer. Befolkningen efterspørger bedre ledere blandt politikerne. Hospitalerne diskuterer, om djøficeringen har været god for deres ledelse. Der er netop nedsat en ledelseskommision omkring fremtidens offentlige ledelse. Erhvervslivets ledere er blevet til kendisser. God innovationsledelse skal hjælpe med at klare presset fra internettets og teknologiers ”disruption”. Der udgives konstant nye ledelsesbøger. Enhver organisation med respekt for sig selv sender årligt sine ledere på lederkurser. Og sådan kunne man blive ved.

Dette kunne få os til at tro, at vi ved mere om god ledelse end nogensinde før. Men dette vil være en forhastet konklusion. For selv om vi taler utroligt meget om ledelse, så handler det som regel om det, man kunne kalde ”bindestregs-ledelse”: skoleledelse, politisk ledelse, hospitalsledelse osv. Om ledelse inden for en bestemt sektor. Hvad essensen er inde bag ved - hvad det fælles er - det diskuterer man sjældent.

Det er ambitionen med kapitlerne i denne bog at gøre noget ved denne mangel. Bogen forsøger at indkredse nogle af de vigtigste og mere universelle pointer om god ledelse, som er uafhængige af, om man leder en folkeskole, et sygehus, en lokal håndværksvirksomhed, en international virksomhed eller et helt land.

Men hvorfor er dette interessant? Hvad kan vi bruge generelle pointer om god ledelse til? Er det ikke bare en gang akademiske og halvfilosofiske floskler, som ikke kan indfange hverdagens mangfoldighed og kompleksitet? Kan det virkelig bruges af en professionel leder, der hver dag skal nå en hel masse under et stort pres? Det mener jeg uden tvivl, og det gør jeg på basis af samtaler med tusindvis af ledere. God ledelse er svært, netop fordi det ikke altid handler om at gøre det, som løser tingene her og nu. Det er heller ikke altid presset fra den tætte hverdag, som bringer den gode ledelse frem. For at lave god ledelse har mange ledere derfor brug for en række principper eller overordnede overvejelser til at guide dem. Man kunne måske kalde det en række mere normative anvisninger om, hvad man bør gøre eller ikke bør gøre i en række situationer. Hvad der er nemt, og hvad der er svært. Hvad der ikke bare fungerer her og nu, men også kommer til at fungere på den lange bane.

En bog om god ledelse, bør derfor indeholde en række principielle anvisninger, som lederen kan spille bold op ad. En række idealistiske overvejelser som kan guide og udfordre lederen. Som får lederen til at stille en række spørgsmål til sig selv såsom: Gør jeg det rette her? Har jeg tænkt over den store sammenhæng? Er min adfærd bæredygtig i længden? Leder jeg på den måde, jeg gerne vil lede?

En bog til den moderne leder bør være kort. Moderne ledere har travlt. Måske for travlt – det vender vi tilbage til. Tiden er i hvert fald ikke til flerbindsværker med lange spekulative udredninger. Det kan man begræde, men måske er det meget godt. For det stiller en del udfordringer til skribenten. Han må skære ind til pointerne – uden for meget omsvøb. Han må fokusere på det væsentligste. Og han må gøre sproget nemt og alment tilgængeligt. Læseren kan på denne måde også komme nemt i spil og gå fra at være den passive læser til at være den aktive medskaber, der begynder at reflektere over det læste og diskutere det med sig selv og andre.

 Bogens målgruppe

Denne bog er skrevet til alle ledere. Og faktisk også til ikke-ledere. For god ledelse er jo ikke bare et emne, der interesserer ledere, men også alle dem, som kommer i kontakt med ledere, og som ligeledes har en mening om, hvad god ledelse er. Medarbejdere, fagforeninger og partnere derhjemme er blot eksempler på dette.

Bogen er skrevet til både offentlige og private ledere. Der er mange, der bruger megen tid på at skelne mellem ledelse i det offentlige og i det private. Og der er formentlig forskelle – selv om mange af de fremførte ikke altid holder vand ved nærmere granskning. Men når det handler om det mere principielle i, hvad god ledelse er, så er der for mig at se ikke forskel. Det er mere universelle principper, som overskrider de arbitrære grænser mellem offentlig og privat ledelse. Derfor henvender bogen sig også til ledere af frivillige organisationer, ledere af religiøse organisationer, militære ledere og politiske ledere. Ja – faktisk kunne man vove den påstand, at mange af bogens pointer rent faktisk kommer fra disse verdener.

Bogen kan forhåbentlig læses med lige meget udbytte af den grønne leder og af den erfarne leder. For den nye leder kan bogen være en indføring ind i ledelsesuniverset og hjælpe den ledelsesmæssigt uerfarne leder med en række første ledelsesrefleksioner blandt andet i form af: Hvordan skal jeg lede? Hvad er ledelse egentlig? Hvordan skal jeg forstå mig selv som leder etc. For den erfarne leder kan bogen hjælpe med at holde lederen fast på en kurs, som vedkommende selv i længden vil være stolt af. Her er der andre spørgsmål som bogen kan hjælpe med såsom: Hvorfor er det nu egentlig, jeg vil være leder? Hvorfor er det så svært at være en god leder i længden? Hvilke principper er vigtige for mig? Hvor vil jeg gerne gøre en forskel?

 Struktur og læsevejledning

Bogen er opdelt i tolv kapitler. Ét kapitel til hver måned i året. På to måder. For det første er det meningen, at man som læser, læser ét enkelt kapitel om måneden. Både fordi man som leder er travl og ikke har oceaner af tid til læsning, og fordi man som læser skal tænke over og arbejde med det, man har læst. Målet er således at blive en aktiv medskabende læser, der reflekterer videre over de emner, som kapitlet har taget op.

For det andet bringer hvert kapitel emner op, som er relateret til årets gang og de forskellige måneder i lederkalenderen. Om foråret handler det om at så og investere. I juli holder vi ferie. Om efteråret handler det om at høste og spare op. Og i december holder vi fest.

Hvert kapitel til hver måned er struktureret på samme måde. Kapitlet begynder med en lille lederhistorie, der bringer et hovedtema i forhold til god ledelse i forgrunden. Læs historien og tænk over, hvordan det ville se ud, hvis det var dig, der var med i historien. Hvordan ville du tænke og føle? Hvordan ville du handle? Hvor ville dine grænser gå? Med andre ord handler det om at indleve sig i historien og fundere over, hvad du synes god ledelse er i denne sammenhæng, og hvordan det giver mening for dig og din ledelsessituation.

Efter historien kommer selve kapitelteksten, som omhandler en række ledelsesmæssige temaer. Temaerne er alle knyttet til kapitlets hovedtema, måneden, og er hver især vigtige i forhold til forståelsen for, hvad god ledelse er. Disse temaer tager en række principielle problematikker op og diskuterer dem. Som regel uden, at der er helt klare svar, da god ledelse ikke bare kan proppes på dåse. Omvendt er vi heller ikke der, hvor bogen spørger: ”Hvad synes du selv”? Der er nemlig noget, der er mere rigtigt end andet, når det kommer til at lave god ledelse.

Hvert kapitel afsluttes med fire refleksionsspørgsmål. Spørgsmål som det er meningen, at man tager med sig og bruger en hel del tid på at reflektere over. Det kan være et spørgsmål om ugen, eller det kan være alle fire spørgsmål igennem hele måneden. Det kan være noget, man bruger tid på at tænke over på løbeturen, eller noget man lægger op til debat i ledergruppen. Alle metoder kan være gode og det vigtigste er blot at få sat refleksionen i gang.

Jeg håber på, at mange læsere vil have lyst til at læse hastigt videre i det næste kapitel, selv om måneden ikke er gået endnu. Men anbefalingen her er, at man bremser denne lyst og bruger en hel måned på refleksioner omkring hvert kapitel og dets temaer. På den måde lærer man selv mest muligt om, hvad god ledelse er, i stedet for blot at læse om det. God ledelse kræver mere end læsning – det kræver personlige erfaringer, handlinger og refleksioner.

God læselyst – jeg håber, at bogen kan inspirere og provokere til mange gode refleksioner om ledelse!

 Om forfatteren

Søren er i dag Managing Partner i Mobilize Strategy Consulting. Han har været leder af en række offentlige og private bestyrelser (bl.a. det Danske Akkrediteringsråd i seks år) og har arbejdet som selvstændig konsulent siden 2007. Han har ofte været formand for, eller medlem af, en række tænketanke og udvalg under de danske ministerier og forskellige interesseorganisationer. Søren er cand.merc.dat og har en ph.d. i forskningsledelse fra Copenhagen Business School (CBS) med en afhandling om kvalitet og ledelse i faglige miljøer. Han har desuden været institutleder og dekan ved selvsamme institution. Som supplerende uddannelse har han taget en lederuddannelse fra Harvard University.

Søren beskæftiger sig primært med strategi-, organisations- og ledelsesudvikling i politisk ledede faglige organisationer, hvor viden, forskning og faglig udvikling spiller en stor rolle. Hans kompetencer ligger inden for områderne ledelse i det offentlige, ledelse i politisk ledede organisationer, strategisk ledelse, forandringsledelse, hospitalsledelse, universitetsledelse og forskningsledelse. I løbet af de seneste år har han i særdeleshed haft fokus på udvikling af ledergrupper, strategisk ledelse og strategisk koordination i store offentlige organisationer.

Søren kan kontaktes på sbr@mobilize-nordic.com.

Scroll Up