Hverdagens rutiner og rytmer har taget overhånd for Morten, men en skiferie giver ham ny energi og overskud til at se de ledelsesmæssige udfordringer, han står overfor, i et klarere lys. Månedens kapitel handler om at skabe sig et overblik over sin egen situation, og om at kunne tænke strategisk på en måde, som faktisk skaber forandring. Skal det lykkes, kræver det ledelsesmæssig bevægelighed – at man som leder er agil og forandringsparat – og det kræver, at man tør gå forrest i forandringen.

Copyright © 2018 Mobilize Strategy Consulting A/S. All Rights Reserved.

Scroll Up
Ledelsesalmanakken