Det er stadig forår, men Anders skal allerede nu begynde at forholde sig til næste års prioriteter. I maj begynder nemlig budgetprocessen for næste år, og selvom et nyt år synes langt væk, er det vigtigt allerede nu at begynde overvejelser om næste års allokering af ressourcer. Men strategisk budgettering handler også om at kunne effektivisere og reallokere ressourcer løbende på en dynamisk måde, som ikke bliver en hæmsko for organisationens udvikling. Dét er maj måneds fokus.

Copyright © 2018 Mobilize Strategy Consulting A/S. All Rights Reserved.

Scroll Up
Ledelsesalmanakken