Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/6/f/0/ledelsesalmanakken.dk/httpd.www/wp-includes/script-loader.php on line 707 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/6/f/0/ledelsesalmanakken.dk/httpd.www/wp-includes/script-loader.php on line 707 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/6/f/0/ledelsesalmanakken.dk/httpd.www/wp-includes/script-loader.php on line 708 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /customers/6/f/0/ledelsesalmanakken.dk/httpd.www/wp-includes/script-loader.php on line 708 Samlet bog – Ledelsesalmanakken

Helene har lavet et nytårsforsæt: hun vil i gang med at løbe, og hun vil forandre den måde, hun arbejder som leder i det daglige. Skal et nytårsforsæt give mening, så kræver det imidlertid en evne til refleksion og en stærk vilje til at nå sine mål. Men skal årets første mål give mening, så kræver det ligeledes en bevidsthed om gode og dårlige vaner og om det sociale aspekt af ledelse og udvikling. Derfor er vilje, refleksion, vaner og socialitet centrale temaer i bogens første kapitel.

Hverdagens rutiner og rytmer har taget overhånd for Morten, men en skiferie giver ham ny energi og overskud til at se de ledelsesmæssige udfordringer, han står overfor, i et klarere lys. Månedens kapitel handler om at skabe sig et overblik over sin egen situation, og om at kunne tænke strategisk på en måde, som faktisk skaber forandring. Skal det lykkes, kræver det ledelsesmæssig bevægelighed – at man som leder er agil og forandringsparat – og det kræver, at man tør gå forrest i forandringen.

Jesper kæmper med at få styr på kvaliteten i sin afdeling, og han er i tvivl, om forholdet mellem kvalitet og ressourcer rammer den rette balance for både brugere, medarbejdere og direktionen. Et redskab til at afstemme denne balance er det ofte negligerede regnskab, men det handler om mere end regnskabets tekniske disciplin – det kræver også en evne til at tænke nøgternt og lede rationelle ledelsesprocesser for på den måde at sikre accountability. Det ser vi nærmere på i marts måneds kapitel.

Foråret spirer, og Jette er fuld af gåpåmod og tanker om fremtiden. Men at forme fremtiden kræver en stærk bevidsthed om, hvad organisationens sparsomme ressourcer skal investeres i, og det kræver mod at turde lave de svære prioriteringer, som samlet set kan realisere organisationens strategiske mål. At sammensætte det rigtige mix af forandringsinitiativer kræver stærk porteføljeledelse, men samtidig må organisationen være i stand til at udøve selvledelse med decentral beslutningskompetence.

Det er stadig forår, men Anders skal allerede nu begynde at forholde sig til næste års prioriteter. I maj begynder nemlig budgetprocessen for næste år, og selvom et nyt år synes langt væk, er det vigtigt allerede nu at begynde overvejelser om næste års allokering af ressourcer. Men strategisk budgettering handler også om at kunne effektivisere og reallokere ressourcer løbende på en dynamisk måde, som ikke bliver en hæmsko for organisationens udvikling. Dét er maj måneds fokus.

Louises nye direktør har tændt en gnist i hende, og sammen med sine ledelseskolleger har hun udviklet en klar plan for, hvor organisationen skal bevæge sig hen. Hun er blevet hørt og føler for en sjælden gang skyld, at hun er blevet taget alvorligt. Men hvordan får hun sine medarbejdere med på planen, når de ikke selv har været med til at udvikle den? Juni måneds kapitel handler om engagement og ejerskab og om at kunne skabe motivation med afsæt i en stærk vision for organisationen.

Det er ferietid, men Martin har ligesom de fleste ledere svært ved at holde rigtig fri. Selvom han ikke er på arbejde, holder han ferie på jobbets præmisser ved at besvare alle sine mails. Men skal en ferie bidrage til fornyet energi, kræver det, at man kan følge sin lystmodus og opnå ægte afslapning. Og det er jo ofte i ferien, at kreativiteten og de gode ideer får lov til at blomstre. Disciplin og lyst, ægte afslapning, kreativitet og struktur er juli måneds fokus.

Udviklingsafdelingen er truet af krav om hurtige resultater, og Susanne har svært ved at finde de gode argumenter for, hvorfor hendes afdeling skal undgå besparelser. Strategisk ledelse handler dog ikke kun om resultater nu og her, men også om at skabe forudsætninger for gode resultater i fremtiden. Susanne og andre ledere må finde måder at optimere forholdet mellem værdiskabelse og ressourcer, og det kræver bevidsthed om både tæller og nævner. August måneds kapitel fokuserer på den centrale værdiskabelsesbrøk.

Peter har svært ved at sove, og så snart lyset bliver slukket, vælter det frem med arbejdsmæssige tanker. Engagementet er så stærkt, at det er svært at lægge fra sig. Men god ledelse handler også om at kunne arbejde med sig selv og kunne håndtere refleksionen på en konstruktiv måde. Lederen skal bl.a. kunne arbejde med sit selvværd og selvforståelse, og han skal kunne skelne mellem rolle og person. Vi går tæt på de psykologiske aspekter af ledelse i september måneds kapitel.

Pernille er i gang med noget af det allervigtigste for en leder - at træffe beslutninger. Det er ikke nemt, for beslutninger bringer tvivlen frem. Beslutninger kommer i mange former og indebærer forskellige logikker, og man er nødt til at balancere forskellige hensyn og behov i en ofte kollektiv proces med ledergruppen. I denne måned zoomer vi ind på kunsten at træffe (gode) beslutninger, og vi ser på forskellige beslutningstyper og betydningen af at kunne arbejde med dilemmaer.

Bjørn er inde i en nedadgående spiral og har mareridt om at blive fyret. Han har ikke meget energi eller overskud og har på det seneste fortrudt mange af sine handlinger. En god leder må se i øjnene, at ledelse er hårdt og kan være nedslidende for selv den bedste. Ledere er også blot mennesker, og ledelsesgerningen kan ofte være relateret til mørke sider og lange seje træk. Dette fordrer loyalitet, ydmyghed og mod hos den gode leder, og vi sætter i denne måned fokus på bagsiden af ledelse.

Pernille er - som mange ledere - endelig nået i mål efter et langt ledelsesår. Foran hende er der lys, fest, gaver og glæde - ikke mindst talen til årets julefrokost. 

Scroll Up
Ledelsesalmanakken